دوره چهارم معامله‌گران میداس (زعفران، طلا، بورس)

کلاس حضوری جمعه‌ها
ظرفیت دوره حضوری: 30 نفر
ظرفیت دوره غیرحضوری: 70 نفر
محل برگزاری: Tehran Business School
تاریخ شروع دوره 3 آبان سال 98
تاریخ اتمام دوره  2 آبان سال 99
زمان: 13 الی 15:15
تعداد کلاس حضوری: 25 جلسه 3ساعته(در 8 ماه)
8 ماه کوچینگ در یک گروه تلگرامی بر اساس آموزه‌های گفته‌شده و برگزاری وبینارهای رفع اشکال 
مقایسه