وبینار مسیر معامله‌گری حرفه‌ ای

    رایگان

    مدرس: سجاد بوربور
    زمان وبینار اول:چهار شنبه 19 آبان 1400
    زمان وبینار دوم:چهار شنبه 26 آبان 1400
    ساعت برگزاری: 18 تا 20 عصر