نام محصول: رادار معامله‌گری
مدت زمان: حدود 2 ساعت
فرمت: ویدئو با کیفیت بالا
اساتید:
سجاد بوربور
بهرنگ موسوی

مخاطب: همه معامله‌گران بازارهای مالی (با هر روشی که معامله می‌کنند)