چگونه در 37  روز 11.81 درصد سود کردیم؟

در این وبینار پاسخ چه سوالاتی رو دریافت می کنید: 

  •  آیا در این بازار می توان درآمد مستمر داشت؟
  • آیا این مقدار سود معقول است؟
  • آیا بازار آتی سکه دستکاری می شود؟
  • آیا این سود به سختی به دست آمد؟
  • چه کسانی به این سود دست یافتند؟
  • آیا گپ های این بازار مشکل سازند؟
  • کدام تایم فریم آتی سکه مناسب شماست؟
  • ما در چه شرایطی ضرر می کردیم؟