می تونی بحث درباره کارگاه ارزیابی سال ۹۸ به سبک میداس را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!