می تونی بحث درباره فیلم یک ساعته ورود هوشمند به دنیای سرمایه گذاری را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!