می تونی بحث درباره چگونه با تفکر داینامیکی به‌صورت عملی پشت مارکت میکر حرکت کنیم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!