می تونی بحث درباره چگونه مارکت میکر(بزرگان بازار) معامله گران مبتدی را به دام می اندازند را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!