برای شرکت در دوره معامله‌گری ارزهای دیجیتال ابتدا باید این فرم را پر کنید برای شما وقت مصاحبه مشخص می‌شود و بعد از قبول شدن در مصاحبه می‌توانید در این دوره شرکت نمایید.(مصاحبه شما با استاد بوربور خواهد بود)

 

فرم مصاحبه

"*" indicates required fields