سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

 

تعریف سویینگ High

تعریف کلاسیک

High Price که از دو کندل قبل و بعد خود بالاتر باشد.

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

سویینگ Low

تعریف کلاسیک

Low Price که از دو کندل قبل و بعد خود پایین‌تر باشد.

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

روند رشدی با دید استاتیک

وقتی سویینگ­های High همدیگر را به سمت بالا می‌شکنند و سویینگ­های Low بالای هم قرار می‌گیرند، روند رشدی است.

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

روند افتی، با دید استاتیک

وقتی سویینگ­های Low همدیگر را به سمت پایین می‌شکنند و سویینگ­های High زیر هم قرار می‌گیرند، روند افتی است.

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

بازار خنثی یا رِنج

تعریف کلاسیک

وقتی قیمت بین سویینگ­های High و Low نوسان می‌کند، بازار خنثی یا رِنج است.

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

مثال‌های غیر کلاسیک از بازار رِنج

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

سویینگ­ها، مرزهای روانی

الف. هنگامی‌که معامله‌گر A وارد خرید می‌شود، در بیشتر مواقع حد زیان خود را زیر سویینگ ۱ می‌گذارد؛ یعنی اگر قیمت، سویینگ ۱ را به سمت پایین رد کند، او با زیان محدود از معامله خارج می‌شود. پس‌خرید خود را با یک فروش می‌بندد که این عمل در کل باعث افت بیشتر قیمت در بازار می‌شود.

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

ب. هنگامی‌که معامله‌گر A وارد فروش می‌شود، در بیشتر مواقع حد زیان خود را بالای سویینگ ۲ می‌گذارد؛ یعنی اگر قیمت سویینگ ۲ را به سمت بالا رد کند، او با زیان محدود از معامله خارج می‌شود. به‌نوعی فروش خود را با یک خرید می‌بندد که این عمل در کل باعث رشد بیشتر قیمت در بازار می‌شود. (این تعریف برای بازارهای دوطرفه معنی دارد و در بازار یک‌طرفه مانند بورس اوراق بهادار، فقط می‌توان در جهت خرید وارد شد.)

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

دلایل شکل‌گیری سویینگ­ها

۱٫ برداشت سود

۲٫ نقطه ورود مناسب

۳٫ تغییر الگوهای قیمتی

برای ورود به بورس کالا چه باید کرد؟ از ثبت‌نام تا خریدوفروش

فرایند شکل‌گیری سویینگ­ها در روند رشدی

الف. برداشت سود

 1. معامله‌گران حرفه‌ای در سویینگ ۱ وارد خرید می‌شوند.
 2. وقتی قیمت کمی رشد کرد، معامله‌گرانی که با اندیکاتورها، میانگین‌های متحرک یا انواع سبک‌ها و … کار می‌کنند، در نقطه A وارد می‌شوند و این باعث فشار خرید بیشتر شده و قیمت بیشتر رشد می‌کند.
 3. وقتی قیمت رشد خوبی کرد معامله‌گرانی که در سویینگ ۱ واردشده بودند سود خود را برمی‌دارند آفست می‌کنند؛ یعنی خرید خود را با یک فروش می‌بندند. فروش خریداران باعث افت قیمت می‌شود و سویینگ ۲ شکل می‌گیرد.
 4. حد زیان تعدادی از معامله‌گرانی که در نقطه A واردشده‌اند فعال‌شده و درنتیجه آن­ها آفست می‌کنند. خود این امر باعث افت بیشتر قیمت می‌شود و تعدادی دیگر، سیگنال فروش می‌گیرند (در بازار دوطرفه)؛ یعنی خریدهای قبلی را بسته و در نقطه B وارد فروش می‌شوند که افت را دوچندان می‌کند.

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

ب. نقطه ورود مناسب

 1. معامله‌گران حرفه‌ای که از خرید جامانده‌اند یا منتظر ورود مجدد هستند تا در بازار خرید کنند، بعد از افت قیمت فرصت را مناسب دیده و وارد خرید می‌شوند و سویینگ ۳ را به وجود می‌آورند.
 2. حد زیان تعدادی از معامله‌گرانی که در نقطه B فروش گرفته بودند، فعال‌شده و درنتیجه آن­ها فروش خود را با خرید می‌بندند. همین امر باعث رشد بیشتر قیمت شده و تعدادی دیگر (با توجه به اندیکاتورها، میانگین‌های متحرک یا انواع سبک‌ها و …) سیگنال خرید می‌گیرند؛ درنتیجه، فروش‌های قبلی را بسته و در نقطه C خرید می‌گیرند که رشد قیمت را دوچندان می‌کند و این روند ادامه می­یابد.

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

ج. تغییر الگوها

 1. وقتی روند رشدی مدتی ادامه پیدا کرد افراد قدرتمند بازار به هدف‌های قیمتی مدنظرشان می‌رسند و دیگر از رشد قیمت حمایت نمی‌کنند و حتی سفارش‌ها فروش خود را بالای قیمت قرار می‌دهند. وقتی قیمت‌ها به این سفارش‌های فروش رسید، افت کرده و سویینگ ۴ را به وجود می‌آورد.
 2. معامله‌گرانی که با اندیکاتورها، میانگین‌های متحرک یا انواع سبک‌ها و… کار می‌کنند، در این نواحی وارد فروش می­شوند (در بازار دوطرفه.) این امر، افت را هم بیشتر می‌کند و شاهد تغییر الگوی قیمتی خواهیم بود.

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

فرایند شکل‌گیری سویینگ­ها در روند افتی

مطالب زیر در بازارهای دوطرفه مصداق دارد.

الف. برداشت سود

 1. معامله‌گران حرفه‌ای در سویینگ ۱ وارد فروش می‌شوند.
 2. وقتی قیمت کمی افت کرد، معامله‌گرانی که با اندیکاتورها، میانگین‌های متحرک یا انواع سبک‌ها و … کار می‌کنند در نقطه A واردشده و باعث فشار فروش بیشتر و متعاقباً افت قیمت بیشتر می­شوند.
 3. وقتی قیمت افت خوبی کرد معامله‌گرانی که در سویینگ ۱ واردشده بودند سود خود را برمی‌دارند و آفست می‌کنند؛ یعنی فروش خود را با یک خرید می‌بندند. خرید فروشندگان باعث رشد قیمت می‌شود و سویینگ ۲ شکل می‌گیرد.
 4. تعدادی از معامله‌گرانی که در نقطه A واردشده‌اند حد زیانشان فعال‌شده و آفست می‌کنند. خود این امر باعث رشد بیشتر قیمت می‌شود و تعداد دیگر سیگنال خرید می‌گیرند؛ یعنی فروش‌های قبلی را بسته و در نقطه B وارد خرید می‌شوند که رشد را دوچندان می‌کند.

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

ب. نقطه ورود مناسب

 1. آن دسته از معامله‌گران حرفه‌ای که از فروش جامانده‌اند یا منتظر ورود مجدد هستند تا در بازار فروش بگیرند، بعد از رشد قیمت، فرصت را مناسب دیده و وارد فروش می‌شوند. این امر فشار فروش را بیشتر کرده و باعث افت قیمت می‌شود و سویینگ ۳ را به وجود می‌آورد.
 2. تعدادی از معامله‌گرانی که در نقطه B خرید گرفته بودند حد زیانشان فعال می­شود و خرید خود را با فروش می‌بندند که باعث افت بیشتر قیمت می‌شوند. درنتیجه، تعدادی دیگر سیگنال فروش می‌گیرند؛ یعنی خریدهای قبلی را بسته و در نقطه C فروش می‌گیرند. این امر افت قیمت را دوچندان کرده و این روند ادامه می­یابد.

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

ج. تغییر الگوها

 1. پس‌ازآنکه روند افتی مدتی ادامه پیدا کرد و افراد قدرتمند بازار به هدف‌های قیمتی مدنظرشان رسیدند، دیگر از افت قیمت حمایت نکرده و حتی سفارش‌های خرید خود را پایینِ قیمت قرار می‌دهند. وقتی قیمت به این سفارش‌های خرید برسند، رشد کرده و سویینگ ۴ را به وجود می‌آورند.
 2. معامله‌گرانی که با اندیکاتورها، میانگین‌های متحرک یا انواع سبک‌ها و … کار می‌کنند، این رشد را هم بیشتر می‌کنند و درنتیجه شاهد تغییر الگوی قیمتی خواهیم بود.

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

 

 

 

1 دیدگاه برای “سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.