روش معامله گری ما

در دنیا سبکهای تحلیلی مختلفی وجود دارد که به صورت فنی توده خریداران و فروشندگان را پیش بینی میکنند به این صورت که اگر پیش بینی این باشد که جبهه خریداران قوی تر است دستور خرید سهام صادر میشود و اگر جبهه فروشندگان قوی تر باشد دستور به فروش سهام صادر میشود

سبکهای متفاوت مانند:

  1. روش جان مورفی که در سال 1934 ابداع و منتشر شد.

  2. امواج الیوت که در سال 1940 کشف و معرفی شد.

  3. نیکلاس دارواش که مانیفست بورسی خود را در سال 1960 منتشر کرد.

  4. بیل ویلیامز که در سال 1995 روش خود را در بازار به کار برد و برای معاملهگران افشاء کرد.

  5. استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها و ابزارهایی مانند فیبوناچی، چنگال اندروز و

طبق بررسیهای ما، تمامی این سبکها بر گرفته از روش جان مورفی و نیکلاس دارواش میباشد. مثالهایی از تشابه این روشها:

بولیش بریک اوت (شکست اولین سقف با تأیید) در روش جان مورفی در واقع همان ستاپ پولبک در روش پرایس اکشن است و این دو در واقع همان موج محرک در امواج الیوت هستند، و با احتمال بسیار بالا اینجا فیبوناچی 23.6 هم شکسته میشود و اینها در نهایت منجر به تشکیل الگوی برگشتی میشوند. واگرایی مثبت و منفی در روش جان مورفی همان عدم ادامه در پرایس اکشن است که همان موج ABC در امواج الیوت است و میتواند الگوی سروشانه سقف و کف را تشکیل دهد. الگوهای ادامه دهنده (کنج صعودی، نزولی، پرچم و مستطیل) همان پولبک پیچیده در روش پرایس اکشن هستند که در واقع موج اصلاحی در امواج الیوتاند.

حال با دیدن تاریخ تولد این سبکها متوجه میشویم ابداع و استفاده از این روشها بسیار قدیمی است و از آنجاییکه علوم در جهان در حال گسترش و پیشرفت است و علوم اقتصادی هم از این مقوله مستثنی نیست، باید به این فکر باشیم که:

آیا سبکهای جدیدتر و کارآمدتری وجود دارد؟

طبق بررسیهای ما، روش پرایس اکشن(حرکات قیمت) روش نوینی است که از حرکات واقعی قیمت نشات گرفته و بدون استفاده از اندیکاتورها و ابزارهایی که در دهههای قبل کارآمد بوده است، جبهه خرید و فروش را به صورت لحظهایی و بدون تاخیر مشخص مینماید.

همانطور که میدانیم برای تبدیل شدن به یک معاملهگر حرفهایی، باید روش و مدیریت ریسک و سرمایه و روانشناسی ما در سطح بالایی باشد ولی تجربه نزدیک به یک دهه ما در بازار طلا در ایران به ما ثابت کرد که پارامتر مهم دیگری وجود دارد به نام شناخت بازیگران بازارکه باید هر معاملهگر روش و مدیریت ریسک و سرمایه خود را با یک روانشناسی کارآ طبق شناخت بازیگران آن بازار طراحی کند به همین دلیل ما پرایس اکشن را برای اولین بار در بازار طلای ایران بومی سازی کردیم(به طوریکه میدانیم پرایس اکشن صرف، برای بازارهایی قابل استفاده است که نقدشوندگی بالایی دارند و گپهای کمی در آن مشاهده میشود ولی ما بسیار هنرمندانه آن را برای بازار طلای ایران که دارای گپهای فراوانی است سازگار نمودیم) و خروجی آن بسیار قابل قبول بود، درنهایت سبد طلایی را معرفی کردیم که ریسک دارایی را بسیار پایین بیاورد به طوریکه در این سبد طلا، از آتی سکه طلا، طلای آبشده و آپشن طلا استفاده کردیم، ما ثابت کردیم که حرکات این سه بازار در میان مدت به طور کامل هم راستا نیستند(به طور کامل همبستگی ندارند).