درباره ما

 

سایت میداس سرمایه یک بستر آموزش معامله گری حرفه ایی در بازارهای طلا می باشد.
اهداف:
  1. معرفی اصولی بازارهای طلا به علاقه مندان
  2. ارتقاء سطح معامله گران از آماتور به نیمه حرفه ایی (با آموزش صحیح روش معامله گری و مدیریت ریسک و سرمایه) و همراهی آن ها تا رسیدن به سطح حرفه ایی(تمرکز ویژه بر روانشناسی معامله گر و انجام معاملات زنده)
  3. مشاوره ریسک و سرمایه برای سرمایه گذاران در سطح تجاری
  4. انجام معاملات زنده طبق اصول آموزش داده شده
انتخاب نام میداس سرمایه به این دلیل است که میداس نام پادشاه یونانی بوده که هر چه را لمس میکرد تبدیل به طلا میشد. این پایگاه به طور تخصصی بر روی بازارهای طلا تمرکز دارد.
از دید ما چهار پارامتر مهم وجود دارند که یک معامله گر را به سطح حرفه ای می رسانند که عبارتند از:
  1. روش معامله گری
  2. مدیریت ریسک و سرمایه
  3. روانشناسی
  4. شناخت بازیگران بازار مورد معامله
در تمامی وبسایت ها و کتاب های آموزشی در دسترس معامله گران، روش و مدیریت ریسک و سرمایه محور اصلی آموزش ها بوده است و پارامتر روانشناسی که یکی از رکن های اساسی موفقیت معامله گر است را بسیار کمرنگ منعکس کرده اند و عملا در هیچ آموزشی شناخت بازیگران بازار لحاظ نشده است که یکی از مهمترین پارامترهای موفقیت یک معامله گر می تواند باشد و معامله گران بر اساس همین پارامتر روش و مدیریت ریسک و سرمایه خود را باید طراحی کنند و ما بعد از هشت سال تجربه معامله گری در بازار طلا به این پارامتر حیاتی رسیدیم.