چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟

تفکر دینامیکی

چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟

خط روند:

خط روند، خط تفکر بازار است؛ به‌طوری‌که تغییرات احتمالی الگوی قیمتی (رنج، رشدی، افتی) را بسیار سریع­تر به ما نشان می‌دهد.

ما می‌توانیم خط روند را به دو صورت ترسیم کنیم:

الف. کوتاه‌مدت:

دو سویینگ High آخر و دو سویینگ Low آخر مهم هستند. خط روند را بااتصال این دو سویینگ به هم رسم می­کنیم. قیمت بین آن‌ها در نوسان است، مگر اینکه ازیک‌طرف بشکند.

ب. بلندمدت:

بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین سویینگ High و Low را به هم وصل می‌کنیم، درواقع سویینگ­های تایم فریم بالاتر (سویینگ­هایی که منجر به تغییر الگو شده‌اند) را در نظر می‌گیریم.

هر چه سویینگ­ها به زمان حال بازار نزدیک‌تر باشند، درجه اعتبار بیشتری دارند، زیرا در حافظه دردمند بازار، پررنگ‌تر نقش بسته‌اند. (پیشنهاد میکنم مقاله بازار بورس فارکس و نحوه معامله در بورس کالا و کارمزد قراردادهای آتی و صف خرید در بورس را بخوانید)

چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟
تفکر داینامیکی
چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟
تفکر داینامیکی
دو تعریف مهم از نواحی حمایتی و مقاومتی استاتیکی از دید تحلیل گران و چگونگی استفاده از آن نواحی از دید آنها

مقاومت و حمایت با تفکر داینامیکی

در تفکر داینامیکی

مقاومت = خط high to high

حمایت = خط low to low

روند رشدی با دید داینامیکی

بازار زمانی رشدی است که خط روند Low to Low(حمایت) نشکند.

چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟
روند رشدی با دید داینامیکی
چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟
روند رشدی با دید داینامیکی

روند افتی با دید داینامیکی

بازار زمانی افتی است که خط روند High to High(مقاومت) نشکند.

چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟
روند افتی با دید داینامیکی
چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟
روند افتی با دید داینامیکی

بازار رنج با دید داینامیکی

بازار زمانی رنج است که خط روند High to High (مقاومت) و Low to Low (حمایت) نشکند.

چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟
بازار رنج با دید داینامیکی
چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟
بازار رنج با دید داینامیکی
چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟
بازار رنج با دید داینامیکی

ویژگی­های روند رشدی با دید داینامیکی

 1. درروند رشدی خط Low to Low نمی‌شکند، بلکه شیب­های ‌خط low to low جدید در حال زیادشدن است.
 2. خط­های High to High پشت سر هم می‌شکنند.
 3. تا زمانی که خط low to low نشکسته، ما در مغز روند یا میانه بازار هستیم.
 4. امن‌ترین و سودآورترین جای روند برای باز کردن معامله، میانه روند است.
چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟
ویژگیهای روند رشدی با دید داینامیکی
چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟
ویژگی های روند رشدی با دید داینامیکی

ویژگی­های روند افتی با دید داینامیکی

 1. درروند افتی خط High to High نمی‌شکند، بلکه شیب­های ‌خط high to high جدید در حال زیادشدن است.
 2. خط­های Low to Low پشت سر هم می‌شکنند.
 3. تا زمانی که خط high to high نشکند، ما در مغز روند یا میانه بازار هستیم.
 4. امن‌ترین و سودآورترین جای روند برای باز کردن معامله، میانه روند است.
چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟
ویژگی های روند افتی با دید داینامیکی
چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟
ویژگی های روند افتی با دید داینامیکی

شکست خط روند سیگنالی مطمئن

 1. اگر کلوز کندل، بالای خط high to high بسته شود، احتمال رشد قیمت به‌شدت زیاد می‌شود. در این شرایط معامله‌گری که تفکر داینامیکی دارد، روند را رشدی می‌بیند.
 2. اگر کلوز کندل پایین خط low to low بسته شود، احتمال افت قیمت به‌شدت زیاد می‌شود. در این شرایط معامله‌گری که تفکر داینامیکی دارد، روند را افتی می‌بیند.(پیشنهاد میکنم در ادامه مقاله ارزش بازار سهام را مطالعه کنید)
چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟
شکست خط روند سیگنالی مطمئن
چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟
شکست خط روند سیگنالی مطمئن

هرگاه قیمت یک خط روند را بشکند، تمایل دارد تا خط روند بعدی ایجادشده حرکت کند، مگر اینکه خلافش ثابت شود.

چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟
شکست خط روند سیگنالی مطمئن

زمانی که خط Low to Low در روند رشدی به سمت پایین می‌شکند، فرض بر این است که قیمت تا ۸۰ درصد در رنج می‌افتد. بعد از رنج نیز به‌احتمال‌زیاد یک‌روند افتی خواهیم داشت، زیرا:

بازارها از حالت رنج به ترند و از ترند به رنج تبدیل می‌شوند و این حالت تا ابد ادامه دارد.

از دید ما وقتی قیمت از رنج خارج شود، میانه روند شروع خواهد شد.

چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟

چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟

زمانی که خط High to High در روند افتی به سمت بالا می‌شکند، فرض بر این است که قیمت تا ۸۰ درصد در رنج می‌افتد و بعد از رنج به‌احتمال‌زیاد یک‌روند رشدی خواهیم داشت.

از دید ما وقتی قیمت از رنج خارج شود، میانه روند شروع خواهد شد.

چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟

سه عامل بسیار مهم که سویینگها را تشکیل میدهد و از دید معامله گران مبتدی پنهان است!

نتیجه:

 1. مادامی‌که خط High to High در روند افتی نشکند، بازار همچنان افتی است و ما نباید در خرید باشیم.
 2. مادامی‌که خط Low to Low در روند رشدی نشکند، بازار همچنان رشدی است و ما نباید درفروش باشیم.

پیشنهاد میکنم برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله راه اندازی دوباره آتی سکه طلا را مطالعه کنید

سرعت تفکر داینامیکی

در بیشتر مواقع، معاملات با تفکر داینامیکی نسبت به تفکر استاتیکی، معامله‌گر را سریع‌تر وارد و خارج می‌کند.

چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟
سرعت تفکر داینامیکی
چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟
سرعت تفکر داینامیکی

نتیجه:

 1.  برای اینکه پشت مارکت میکر حرکت کنیم، باید با تفکر داینامیکی بازار را دنبال کنیم.
 2. در تفکر داینامیکی خط روند است که بازار رشدی، افتی و رنج را به ما نشان می‌دهد.
 3. در تفکر داینامیکی وقتی بازار باقدرت رشدی می‌شود، می‌تواند هر ناحیه مقاومت استاتیکی را بشکند. ناحیه مقاومتی نیز باعث رشد بیشتر قیمت می‌شود، زیرا حد زیان فروشندگانی که بالای ناحیه مقاومتی سنگر گرفته‌اند فعال‌شده و قیمت به مقاومت‌های استاتیک توجه نمی‌کند.
 4. در تفکر داینامیکی، وقتی بازار باقدرت افتی می‌شود، می‌تواند هر ناحیه حمایت استاتیکی را بشکند. ناحیه حمایتی نیز باعث افت بیشتر قیمت می‌شود، زیرا حد زیان خریدارانی که پایین ناحیه حمایتی سنگر گرفته‌اند فعال‌شده و قیمت به حمایت‌های استاتیک توجه نمی‌کند.
 5. در بیشتر مواقع معاملات با تفکر داینامیکی نسبت به تفکر استاتیکی سریع‌ترند.
 6. با تفکر داینامیکی، احتمال اینکه در دام مارکت میکر گرفتار شویم، بسیار کم است.
 7. معامله‌گر حرفه‌ای در بازارهای کم‌عمق، فقط باید پشت مارکت میکر حرکت کند، زیرا:

الف. اگر مارکت میکر بازار را درست پیش‌بینی کند، با هیجانی که به بازار تحمیل می‌کند باعث حرکات بزرگ قیمتی در جهت موردنظرش شده و معامله‌گر حرفه‌ای که پشت سر مارکت میکر حرکت می‌کند سود فوق‌العاده‌ای می‌کند.

ب. اگر مارکت میکر بازار را درست پیش‌بینی نکند در مقابل حرکت بازار مقاومت می‌کند و با معاملات مسلسل‌وار اجازه حرکت بزرگ برخلاف پیش‌بینی خود را به بازار نمی‌دهد. عملاً وقت می‌خرد تا بازار در جهت تفکر خودش تغییر مسیر دهد یا بتواند بدون ضرر از معاملاتش خارج شود. معامله‌گر حرفه‌ای که پشت سر مارکت میکر حرکت می‌کند نیز وقت کافی دارد تا معاملات باز خود را در قیمت مناسب ببندد. برای دانستن تفاوت بورس و فرابورس چیست؟ و نظریه داو این مقاله را بخوانید.

مطالعه بیشتر 

چگونه با تفکر داینامیکی به‌صورت عملی پشت مارکت میکر حرکت کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

لوگو

ما سعی کرده ایم مقاله موردنیاز شما را در سایت قرار دهیم، درصورتی که موضوع خاصی مد نظر شماست حتما در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید.